We wrześniu 2022 prowadzone były prace dekarskie w obrębie powstającej Kawiarni Cafe Chełmska, tym samym mamy zewnętrznie zabezpieczony lokal poprze prace izolacyjne i obróbki blacharskie - powierzchnie balkonów i podcieni (17,50m²); zagruntowanie powierzchni środkiem asfaltowym przed położeniem izolacji na balkonach i podcieniach; wykonanie izolacji p/wilgotnościowych na balkonach i podcieniach z papy bitumicznej; Wykonanie obróbek blacharskich na krawędziach zewnętrznych balkonów i podcieni (30 mb) przy Kawiarni Cafe Chełmska na Górze Chełmskiej w Koszalinie, stanowiącej integralną część powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej.

Prace prowadziła firma: Marek Mazur Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z siedzibą w Koszalinie, ul. Władysława IV 137, 75-342 Koszalin. Całkowity koszt materiałów i robocizny wyniósł: 7 435,35 zł brutto.  Wydatkowanie środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz
Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / arch. inż. Marek Jankowski, Pracownia ArchTim