ZARZĄD FUNDACJI

  1. Małgorzata Kopacz - s. Paulina, Prezes Zarządu
  2. Zbigniew Chlebowski, Członek Zarządu
  3. Wojciech Osuch, Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

  1. Jolanta Czerwonka - s. Lidia, Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2. Ewa Szczuchniak
  3. Romuald Dragan