Szensztacki Instytut Sióstr Maryi w Polsce

s.M. Elwira - Maria Kędzia, przełożona prowincjalna Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi

Siostra M. Elwira Kędzia ma 53 lata. Do wspólnoty wstąpiła w 1989 roku. Po zakończeniu nowicjatu przez rok była katechetką w Sopocie, a następnie przez 14 lat pracowała apostolsko na Białorusi. Po powrocie do Polski w 2006 roku, podejmowała różne prace na kilku placówkach, m.in. pełniła służbę przełożeńską w naszym domu w Bydgoszczy. W 2013 roku została wysłana do Niemiec, aby podjąć pracę wśród Polaków związanych z Polskimi Misjami Katolickimi, należących do Ruchu Szensztackiego, a także polsko- i rosyjskojęzycznych pielgrzymów przybywających do naszego międzynarodowego centrum w Szensztacie.

s. M. Lidia - Jolanta Czerwonka, (Organ Fundatorski Fundacji Przymierze w latach 2017-2021)

Siostra M. Lidia Czerwonka urodziła się 26 kwietnia 1956 roku. Pochodzi z Krasnobrodu w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Do Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi wstąpiła w sierpniu 1979 roku. Po okresie formacji oraz czasowej konsekracji, w dniu 8 grudnia 1987 roku złożyła wieczyste przyrzeczenia. Ukończyła studia teologiczne na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. Realizowała swoje powołanie na wielu placówkach Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Polsce, podejmując różne zadania i funkcje. Najdłużej zaangażowana była w pracy apostolskiej wśród rodzin należących do Ruchu Szensztackiego w kilku polskich diecezjach, a później w kształtującym się na polskiej ziemi Szensztackim Związku Rodzin. Od roku 2009 pełni funkcję przełożonej prowincjalnej Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Polsce.