Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Eligia Pawlisz - s. M. Eligia – pochodzi z Krajenki woj. Kujawsko – Pomorskie, po maturze w  1983 r. wstąpiła do Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi - międzynarodowej wspólnoty życia konsekrowanego.
W  1990 r. pracowała jako katechetka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sopocie na poziomie klas I-VIII, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Teologicznym, uzyskała w 2002 r. tytuł magistra w zakresie katechetyczno – pastoralnym.

Łukasz Jankowski - adwokat

Poznański prawnik, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2012 obronił pracę magisterską pod tytułem: "Odpowiedzialność wykonawcy w umowie o roboty budowlane z tytułu rękojmi za wady wykonanego obiektu" pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Adama Olejniczka.