Do Kawiarni Cafe Chełmska, konkretnie do kuchni i zmywalni model BY-088 oraz pomieszczenia gospodarczego model 820-OGH-200, zostały zakupione specjalistyczne baterie. Chcemy, możliwie jak najbardziej, usprawnić w przyszłości podstawowe czynności w pracy w tym obszarze.
Zamontowano również w strefie przy bufecie, dwa krany, zakupione już wcześniej także do pozostałych pomieszczeń marki DELABIE - oferta obejmowała cały asortyment sanitarny wraz z Atestami Higienicznymi.


Baterie zlewozmywakowe zakupiono w  "HYDROSTOP" Sp. C. Wojciech Błaszczyk, Michał Dudaronek, Ewa Błaszczyk, Jolanta Dudaronek. Koszt: 1 611,79 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset jedenaście złotych i 79/100). Wydatkowanie środków z 1,5% Fundacji Przymierze w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz