Klimat Góry Chełmskiej z minionych lat, wprowadzamy do Kawiarni Cafe Chełmska poprzez wykorzystanie archiwalnych fotografii, które uzyskaliśmy dzięki współpracy z Dyrektor Archiwum Państwowe w Koszalinie P. Katarzyną Królczyk.
Reprodukcje przedstawiające wieżę widokową z zabudową oraz fragmenty amfiteatru z restauracją, zostały przygotowane do druku przez Pracownię ArchTim w Koszalinie, projekt arch. Marka Jankowskiego.

Druk na płytach kompozytowych typu dibond, wykonała firma: Agencja Reklamowa REPRO Sp. c. Z. Błażejewicz, J. Beńko, A Krawczuk. Koszt: 332,10 zł brutto (słownie złotych: trzysta trzydzieści dwa złotych i 10/100). Wydatkowanie środków z 1,5% Fundacji Przymierze w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz