Powstają kolejne elementy wyposażenia Kawiarni Cafe Chełmska w Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym. Został wykonany blat na podstawie stelaża metalowego. Na potrzeby wykonania blatu została zakupiona płyta meblowa z obrzeżem. Wykonany blat została zamontowany w Kawiarni.

Prace wykonała firma: Pracownia Stolarska MEBLOMARK Krzysztof Ciesiołkiewicz z Sianowa. Koszt prac wyniósł: 1 205,40 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście pięć złotych i 40/100). Wydatkowanie środków z 1,5% Fundacji Przymierze w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz