W roku 2023 zostały zrealizowane kolejne zmówienia dokonane przez Fundację Przymierze, zgodnie z projektem Kawiarni Cafe Chełmska, arch. Marka Jankowskiego z Pracowni ArchTim.
Została wykonana konstrukcja do stolika, z konstrukcją składaną, ze stali czarnej malowanej proszkowo w ilości 2 sztuki. Stoliki zostaną zamontowane przy lożach w kawiarni. Konstrukcje ze stali wykonała Firma Sema-Tig Patryk Sarosiek z Koszalina. Koszt: 5 166,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Do pozostałych stolików zostały zamówione czarne podstawy żeliwne w ilości:  9 sztuk. Firmie HOME & GARDEN Dudek Group Sp. z o.o. z Piły. Wartość stolików : 2 331,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych 00/100) oraz koszt dostawy: 170,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100). Wartość całościowa zamówienia: 2 501,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset jeden złotych 00/100).
Wykonano blaty do wszystkich stolików z płyt meblowych Firmy Egger, które zostały wcześniej zakupione przez Fundację Przymierze i przekazane do realizacji zamówienia. Wykonano blaty do stolików: blat czterostronnie zaoblony o grubości 36mm wykonany z płyty Egger klon mandal naturalny o wymiarze 720 x 720 w ilości 10 szt. (jeden zapasowy) wraz z montażem do czarnych podstaw żeliwnych.
Koszt: 4 100,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100). Ponadto wykonano blaty do stolików: blat o kształcie owalnym z funkcją składania o grubości 36mm wykonany z płyty Egger klon mandal naturalny w ilości 2 szt. wraz z montażem do przekazanych podstaw ze stali oraz przytwierdzenie całości do podłogi. Koszt: 1 100,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100). Prace wykonała Firma Pracownia Stolarska MEBLOMARK Krzysztof Ciesiołkiewicz z Sianowa. Koszt: 5 200,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Całościowy koszt tego etapu: 12 867,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).
Wydatkowanie środków z 1,5% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie; Dziękujemy za wspieranie naszej Fundacji Przymierze.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz;
arch. Marek Jankowski, Pracownia Archtim;