W dniu 8. listopada 2022 r. w siedzibie Pracowni Pozarządowej w Koszalinie, ul. Dworcowa 2, w godz. 9.00-15.00 braliśmy udział w szkoleniu wspierającym działania osób koordynujących pracę wolontariuszy w organizacji.  Dla naszej Fundacji Przymierze, to doskonałe szkolenie przygotowujące  do pełnienia roli koordynatora wolontariatu.

Prowadzącym szkolenie był P. Krzysztof Bryła, Pracownia Pozarządowa – ekspert doświadczony w zarządzaniu małymi i dużymi zespołami zarówno w biznesie, jak i organizacjach pozarządowych, duże doświadczenie w zarządzaniu pracą wolontariuszy podczas wydarzeń, specjalista w tematyce wolontariatu. Poruszane były następujące zagadnienia: podstawa prawna, która definiuje działanie wolontariatu; dokumentacja niezbędna, konieczna, zalecana i opcjonalna; Korpus Solidarności i narzędzie SOW; kim jest wolontariusz, jakie ma oczekiwania, jakie organizacja ma wobec niego wymagania; rodzaje wolontariatu, związane z tym wyzwania; zespół wolontariuszy czyli jak zarządzać, rozliczać, motywować osoby świadczące wolontariat ; koordynator wolontariatu - jego rola, kompetencje, wymagania; wymiana doświadczeniami i pomysłami.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz