Miniony czas był bardzo intensywny, dlatego w lipcu / sierpniu 2022 postanowiliśmy podjąć również prace związane z wyposażeniem, to dalsze prace wykończeniowe przy kawiarni Cafe Chełmska. Nasi wykonawcy wspierali mocno nasze działania, także w miesiącach urlopowych. Powstające Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na Górze Chełmskiej w Koszalinie powoli, ale skutecznie nabiera kształtów...

Weszliśmy w kolejny zakres prac, który obejmował: wykonanie podwójnej loży - konstrukcji wraz z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych oraz wykonaniem otworu na element dekoracyjny, jakim będzie żaglowiec; Ponadto wykonane zostały ścianki przy oknach "podawczych" - na stelażu metalowym z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych; Podjęliśmy również dodatkowe prace budowlane, konieczne na tym etapie: zostało wykonane wypełnienia przeszkleń okiennych drewnianych (witryna) wraz z wykonaniem docieplenia przy wyjściu na taras kawiarni Cafe Chełmska na Górze Chełmskiej. Wszystkie prace są realizacją projektu Fundacji Przymierze, prowadzone  są zgodnie z założeniami i pod nadzorem arch. Marka Jankowskiego, Pracownia ArchTim w Koszalinie. Naszym wykonawcą w tym temacie była Firma: Usługi Ogólnobudowlane „CEGIEŁKA” Zygmunt Miziołek, reprezentowana przez pełnomocnika Rafała Miziołka. Całkowity koszt za wykonane prace, to kwota: 21.525,00 brutto zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy  pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100). Wydatkowanie środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz
Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / arch. Marek Jankowski, Pracownia ArchTim