W czerwcu 2022 zostały zaplanowane i wykonane kolejne prace. To prace wykończeniowe, roboty okładzinowe polegające na wykonaniu okładzin posadzkarskich z płyt gresowych, z zastosowaniem maty kompensacyjnej. System ten został zastosowany we wszystkich pomieszczeniach lokalu Kawiarni Cafe Chełmska, w ramach powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Prace posadzkarskie prowadziła doświadczona Firma: Usługi Ogólnobudowlane „CEGIEŁKA” Zygmunt Miziołek, reprezentujący firmę Rafał Miziołek. Całkowity koszt za wykonane prace, to kwota: 44.880,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych i 00/100). Wydatkowanie środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Harmonogram naszych planów i działań spowodował, że już w ubiegły roku 2021 zostały zakupione przez Fundację Przymierze płyty gres: KALMIT GRAPHITE i KALMIT CEMENT, przeznaczone na posadzki i ściany w Kawiarni Cafe Chełmska - sala konsumpcyjna, zaplecze kuchenne, zaplecze gospodarcze i techniczne, zaplecze socjalne, toalety. Całość zamówienia realizowana była we współpracy z Grupą Mo Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z Poznania, oddział w Kołobrzegu. Całkowity koszt: 45.144,77 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści cztery złotych 77/100 ) oraz dostawa zamówionego przez nas towaru, koszt: 600,00 zł Łącznie: 45.744,77 zł Wydatkowanie środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz
Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / arch. inż. Marek Jankowski, Pracownia ArchTim