Romuald Dragan – (54 l) bydgoszczanin z wyboru, inżynier budownictwa (Politechnika Śląska w Gliwicach), ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzenia (Wyższa Szkoła Techniczna w Brnie - Republika Czeska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wyceny nieruchomości (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), kadr i płac (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy). Doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym, firmach produkcyjnych oraz w sektorze gospodarki komunalnej.