Kolejny miesiąc wakacyjny i kolejne, a jednocześnie wyjątkowe spotkanie przypadające w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. To szczególny czas dla nas Polaków, czas fizycznego i duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę i do licznych sanktuariów maryjnych oraz modlitwy za Ojczyznę, zwłaszcza gdy przezywamy 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. To dlatego, podejmując tematykę spotkań Kazań na Górze, chcemy się pochylać się nad wadami i grzechami, które mogą zniewalać nas wewnętrznie - jako osoby i naród.

Kazania na Górze dnia 26 sierpnia poprowadził ks. dr Piotr Skiba, ojciec duchowny i wykładowca WSD Koszalin.
NIEUMIARKOWANIE w jedzeniu i piciu - to brak umiaru, znalezienia granicy pomiędzy niedoborem a nadmiarem. Jak znaleźć granicę? Ważny jest cel a nie szukanie przyjemności samej w sobie, to może  niszczyć i zniewalać...
Wszystkich, a zwłaszcza tych którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w spotkaniu zapraszamy do wysłuchania katechezy! Dziękujemy wszystkim, którzy przybywają na Górę Chełmską i z korzystają z katechez organizowanych przez Fundację Przymierze - działającą z ramienia Szensztackich Sióstr Maryi.
Zapraszamy na kolejne spotkanie 30 września - ostatnia niedziela miesiąca. Katechezę i spotkanie poprowadzi ks. dr Jarosław Kwiecień, wykładowca i prefekt WSD Koszalin oraz Instytut Teologiczny.