W ramach organizowanego DNIA KULTURY DLA GÓRY na Górze Chełmskiej w Koszalinie, Fundacja Przymierze została zaangażowana w zbiórkę do puszek na rzecz budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego. Zbiórka publiczna odbywała się, w ramach już uruchomionej i zgłoszonej przez Fundację rocznej zbiórki do MSWiA. Zbiórkę w godz. 10.00-16.00 przeprowadzili wolontariusze - osoby zaprzyjaźnione i związani z Fundacją.

Spotkanie na Górze Chełmskiej odbywało się przy powstającym Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym, dzięki temu uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć rozmach i piękno wznoszonej inwestycji. W ramach Dnia Kultury można było wysłuchać muzyki klasycznej, utworów w wykonaniu: s.M. Zoja Dombrowska z Sankt-Petersburga - skrzypce i Violetta Milka - fortepian. Prawdziwą radość wywołały również piosenki wykonane przez młodych artystów z Mini Studio Poezji i Piosenki przy CK 105.

Impreza obejmowała szereg atrakcji: aukcja obrazów; loteria fantowa; cegiełki; ręczne wyroby - świece, kartki; malowanie twarzy - było atrakcją nie tylko dla dzieci.