Rozpoczęliśmy nasze spotkania już w rytmie wakacyjnym. Dnia 24 czerwca katechezę w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej poprowadził ks. dr Radosław Mazur, wykładowca - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Teologiczny w Koszalinie oraz WSD Koszalin.
Nieczystość - może zaślepić; może zabrać to, co stanowiło w naszym życiu wartość... bierze się z braku zrozumienia, umiłowania i zafascynowania czystością. Dlaczego czystość jest lepsza od nieczystości? Spojrzenie na przestrzeń ludzkiego życia - cielesność, płciowość, seksualność - od strony pozytywnej. Czystość - trzy sposoby pomagające rozwijać w naszym życiu miłość: obecność - dar, bezpieczeństwo; pracowitość - etos pracy, pomoc, sumienność; czułość - wrażliwość.  Zapraszamy do wysłuchania całości :)

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w kolejnym cyklu katechez (54 osoby) oraz tym, którzy z odwagą skorzystali ze wspólnego spotkania w domu (22 osoby) - czas wspólnego dzielenia się życiem i troski o życie, w różnych fazach jego dojrzewania.
Fundacja Przymierze ZAPRASZA każdego miesiąca na spotkania w ostatnią niedzielę, aż do października. Już 29 lipca katechezę 7 grzechów głównych - ZAZDROŚĆ poprowadzi ks. Dariusz Jaślarz, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Manowie.
Następne katechezy poprowadzą: 26 sierpnia - ks. dr Piotr Skiba, ojciec duchowny i wykładowca WSD Koszalin; 30 września - ks. dr Jarosław Kwiecień, wykładowca WSD Koszalin; 28 października - ks. dr Radosław Siwiński, dyrektor Domu Miłosierdzia w Koszalinie.