Fundacja Przymierze zgodnie z celami statutowymi, podjęła się kolejnego zadania związanego z pracami przy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na Górze Chełmskiej. Tym razem, w oparciu o projekt architekta Marka Jankowskiego - ArchTim, zamówiła i zakupiła niezbędne elementy tarasu kawiarni: bloczki betonowe; deski tarasowe kompozytowe; legary tarasowe; klipsy startowe; klipsy montażowe. Koszt tego projektu, to KWOTA: 5.283,47

Realizacja tego zadania (maj-sierpień 2020) rozpoczęła wydatkowanie środków pozyskanych podczas III Świątecznego Koncertu Charytatywnego, organizowanego w 2019 r. przez Fundację Przymierze w koszalińskiej Filharmonii. Efekty można zobaczyć na udostępnionych przez nas fotografiach.