W niedzielę 27 maja zapraszamy na KATECHEZĘ w ramach projektu pastoralnego KAZANIA NA GÓRZE.  Tematyka: 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH.
Spotykanie w sanktuarium o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo majowe, a następnie ks. dr Wojciech Parfianowicz, redaktor koszalińskiego Gościa Niedzielnego poprowadzi katechezę, TEMAT: CHCIWOŚĆ. Po katechezie ks. Wojciech poprowadzi dalszą część spotkania - warsztatową, w domu sióstr, wspólna rozmowa i dzielenie się przy kawie. Zapraszamy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca aż do października 2018.

Tym razem na spotkaniu kawiarenki dialogowej, spotkanie formacyjno-warsztatowe, brało udział 5 małżeństw.
Małżonkowie podjęli próbę odpowiedzenia sobie na niektóre pytania: ta refleksja pokazała, że mamy problem z mądrym korzystaniem z komórki, Internetu. Jeżeli ten problem nie dotyczy bezpośrednio nas, ponieważ nie zostaliśmy wychowani "na komórce", to na pewno musimy być czujni wobec naszych dzieci.

Fundacja Przymierze kontynuuje rozpoczęty cykl spotkań pastoralnych. Katecheza przy Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej, zgromadziła osoby, które pragnęły pogłębić duchowość chrześcijańską, ale też wejść w nurt dążenia do wewnętrznej wolności, kształtując swoje postawy i mają odwagę spojrzeć na swoje wady.

W niedzielę 29 kwietnia zapraszamy na KATECHEZĘ w ramach projektu pastoralnego KAZANIA NA GÓRZE.  Tematyka: 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH.
Spotykanie w sanktuarium o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Nieszpory, a następnie o. Piotr Włodyga ze Starego Krakowa poprowadzi katechezę, TEMAT: PYCHA.
Po katechezie o. Piotr poprowadzi dalszą część spotkania - warsztatową, w domu sióstr, wspólna rozmowa i dzielenie się przy kawie.
Zapraszamy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca aż do października 2018.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i zechcieli skorzystać z wydarzenia, jakim był koncert Rzeczypospolitej Pieśni, wpisujący się w uczczenie 100 rocznicy odzyskania Niepodległości oraz przekazujący wartości patriotyczne. Koncert odbył się w sobotę 21 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Koszalińskiej Filharmonii im. Stanisława Moniuszki.

Zapraszamy na warsztaty formacyjno-pastoralne dnia 29 kwietnia o godz. 16.00 do kawiarni 'Kawa z duszą' -  wprowadzenie ks.  dr Wojciech Parfianowicz: "Wychowanie a mass-media".

To kolejny koncert organizowany przez Fundację Przymierze, tym razem jako organizatorzy, chcemy podkreślić obchody narodowego wydarzenia 100.rocznicy odzyskania niepodległości w Województwie Zachodniopomorskim oraz Koszalinie i Powiecie Koszalińskim. ZAPROSZENIE na okolicznościowy koncert Słupskiej Sinfonietty, chórów Fantazja i Kantele oraz Solistów,  skierowane jest do wszystkich mieszkańców oraz całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Koncert został objęty patronatem honorowym Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka oraz Prezydenta Miasta Piotra Jedlińskiego.

Zaproszenie na koncert związany z 100 rocznicą ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - KONCERT RZECZYPOSPOLITEJ PIEŚNI odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz. 18.00 w Koszalińskiej Filharmonii. Wystąpi orkiestra Słupska Sinfonietta pod dyrekcją Macieja Banachowskiego oraz CHÓRY: Fantazja i Kantele a także SOLIŚCI.
Cegiełki o wartości:  25,- zł oraz 40,- zł

Dnia 18 marca 2018 r. w koszalińskiej kawiarni 'Kawa z duszą' odbyła się KAWIARENKA DIALOGOWA MAŁŻONKÓW. Była ona okazją do niecodziennego dialogu między małżonkami, służącego pogłębieniu wzajemnych relacji.  Tematem przewodnim spotkania był Dom - nasze królestwo. Wprowadzenia dokonał ks. dr Kazimierz Klawczyński, kapelan sanktuarium na Górze Chełmskiej. Następnie uczestnicy otrzymali kartę menu, z pytaniami pomocnymi podczas dialogu małżeńskiego. W spotkaniu uczestniczyły 4 pary małżeńskie. W kawiarni nie zabrakło oczywiście pysznej kawy, herbaty, ciast, umilających czas rozmów.