Piękne lipcowe i upalne popołudnie zgromadziło wiele osób na katechezie z cyklu OWOCE DUCHA ŚW. którą poprowadził ks. Dariusz Jaślarz, proboszcz parafii w Manowie.
CIERPLIWOŚĆ - kogo można nazwać człowiekiem cierpliwym... Cierpliwość łącząca się z wytrwałością, ambicją - kierując się taką motywacją w działaniu można dobierać różne środki do osiągnięcia celu, nie zawsze zgodne z wartościami... Natomiast CIERPLIWOŚĆ i słowo cierpienie, cierpki - mają ten sam rdzeń, wspólny korzeń. Nie jest sztuką być cierpliwym, kiedy sobie coś wymyślę, kiedy mam swój plan i obrany, poukładany cel - tak, to wymaga wytrwałości, cierpliwości, zdobywania umiejętności... ale SZTUKĄ jest to, kiedy człowiek umie przyjąć to, czego w życiu nie planował, co ma cierpki smak i co może wiązać się z cierpieniem - taką cierpliwość możemy nazwać Owocem Ducha Św.

Cierpliwość jest odwrotnością rezygnacji. Cierpliwym jest człowiek, który nie rezygnuje nawet jeżeli przyjdzie coś (cierpienie, przeciwności), czego on nie chce, a co wymaga wewnętrznej siły, siły ducha... Miłość cierpliwa jest. Cierpliwość jest cnotą ludzi, którzy są w drodze...
Na katechezę przybyło 50 osób, a na dalszą część spotkania 35 osób - przy dobrej kawie z ciastem - rozmawialiśmy o sprawach ważnych i życiowych... Dziękujemy wszystkim, którzy przybywają stale oraz tym, którzy będąc na urlopach skorzystali z naszej oferty katechez organizowanych przez Fundację Przymierze.ZAPRASZAMY w SIERPNIU na katechezę i wspólne spotkanie, które poprowadzi ks. Jarosław Kwiecień, wykładowca i prefekt w WSD. Tematem spotkania będą kolejne owoce Ducha Świętego - UPRZEJMOŚĆ I DOBROĆ (25 sierpnia 2019). TERMIN - zawsze ostatnia niedziela miesiąca, zatem zaproś także znajomych i wybierz się na Górę Chełmską w wakacyjne popołudnie...