To kolejny wkład Fundacji Przymierze w powstające Centrum, która w grudniu 2018 r. zakupiła płyty z granitu polerowanego w kolorze czarnym, które stanowią zewnętrzną część elewacji frontonu Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Miejsce to posiada wymiar kulturotwórczy, religijny i rekreacyjny. Wspieranie powstawania i rozwoju Centrum jest jednym z celów statutowych Fundacji. Zakup materiałów kamiennych został pokryty ze środków, jakie Fundacja zebrała podczas świątecznego koncertu charytatywnego w 2017 i koncertu Rzeczypospolitej Pieśni oraz przeprowadzonych wówczas zbiórek publicznych do puszek i ze stoisk charytatywnych, na rzecz powstającego Centrum.

Obecnie, od początku 2019 roku przystąpiono do dalszych prac nad tekstem... Na tablicach z granitu zostały wykute dzieje Góry Chełmskiej, począwszy od średniowiecza, aż do obecnej historii - w tym obecności św. Jana Pawła II, który poświęcił Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej - Sanktuarium Przymierza. Ze względu na przybywających tam pielgrzymów i turystów z polski, Europy i świata (rocznie ok 140 tys.) tablice zostały wykute w trzech językach: polskim, angielskim, niemieckim. Na płycie granitowej zostało również umieszczone Logo międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. Wszystkie prace w kamieniu wykonał pochodzący z Chorwacji p. Franz Hrlić, a od lat mieszkający z Koszalinie. Prace tego etapu zostały poprowadzone ze środków uzyskanych podczas II świątecznego koncertu charytatywnego. Autorem projektu jest architekt inż. Marek Jankowski - ArchTim.