To kolejne w tym roku spotkanie warsztatowe, projekt pastoralny otwarty i skierowany do każdej pary małżeńskiej, której zależy na umocnieniu i rozwoju wzajemnych relacji - w różnych wymiarach życia rodzinnego i społecznego; duchowego i zawodowego. Połączenia biegunów i tworzenie klimatu wzajemnego zaufania oraz zrozumienia, a jednocześnie budowanie pomostu opartego na wzajemnej miłości i szacunku. Podczas warsztatów osobisty dialog małżonków poprzedzony jest impulsem wprowadzającym oraz otrzymaniem Menu dialogu do wspólnej rozmowy. Czy szukamy równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a odpoczynkiem? Jak zdobyć równowagę i zagospodarować czasem dla siebie, dla rodziny?

Fundacja Przymierze jako organizator warsztatów wraz z Szensztackim Dziełem Rodzin, zgodnie ze swoim celem wspiera misją wychowawczą i formacyjną, organizując i tworząc obszary rozwoju dla małżeństw, rodzin, młodzieży, dzieci.

Termin: 19 maja 2019, godz. 15.00 - niedziela
Temat: Czas wolny w rodzinie
Miejsce: Kawiarnia 'Kawa z Duszą' - Koszalin, ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
Zgłoszenia: 667 232 295 / Monika i Maciej Gołuńscy