Po raz pierwszy nasza Fundacja Przymierze wzięła udział w Koszalińskim Festiwalu Organizacji Pozarządowych, którego organizatorem była Pracownia Pozarządowa.  
W godz. 12.00-16.00 uczestniczyliśmy w wydarzeniu razem z innymi Stowarzyszeniami i Fundacjami przy swoim namiocie promocyjnym. Była to doskonała okazja do spotkania i integracji, możliwość prezentowania działalności i spotkania z mieszkańcami Koszalina. Fundacja Przymierze reprezentowana była przez s. Paulinę Małgorzatę Kopacz, prezes zarządu Fundacji oraz s. Sabinę.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz