Realizujemy wyposażenie w Kawiarni Cafe Chełmska, tym razem podstawowa i wyjątkowa rzecz, poszukiwany i wybierany  profesjonalny automatyczny EKSPRES DO KAWY 2 grupowy Forma / Astoria, czarny z displayem i podświetleniem. Zakupiliśmy również dodatkowy system filtrów wraz z zapasowymi wkładami.

Profesjonalny MŁYNEK ŻARNOWY jednego z czołowych włoskich producentów, który przeznaczony jest dla gastronomii, charakteryzuje się dużą wydajnością i precyzją, sprawdza się nawet wtedy, gdy dzienne zużycie kawy sięga 3 kg, a tak planujemy. Młynek wyposażony jest w płynną regulację grubości mielenia oraz możliwość zaprogramowania czasu mielenia dla pojedynczej i podwójnej dozy kawy przy użyciu wyświetlacza LCD.
Zakup przez Fundację Przymierze profesjonalnego ekspresu do kawy, filtrów i  młynka żarnowego, to koszt: 33 631,89 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych 89/100).

ZESTAW AKCESORIÓW BARISTY zakupiony również przez Fundację Przymierze, niezbędny do uruchomienia i prezentacji nowego profesjonalnego ekspresu do kawy. Koszt: 1 353,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złotych 00/100).

Wszystkie urządzenia zostały zamówione za pośrednictwem Firmy MAT GASTRO Tomasz Matuszewski z Sianowa. Koszt w całości: 34 984,89 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych 89/100). Wydatkowanie środków z 1,5% Fundacji Przymierze w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz