W Kawiarni Cafe Chełmska zostało profesjonalnie przygotowane kolejne pomieszczenie ZMYWALNIA, niezmiernie ważne w całości procesu przygotowania do działalności kawiarni. Zostały zamówione i wykonane meble gastronomiczne ze stali z blatami w pomieszczeniu zmywalni, zgodnie z projektem technicznym arch. Marka Jankowskiego. Elementy zostały wykonane z blachy nierdzewnej szlifowanej 0H18N9 o grubości 2 mm.

Montaż został wykonany w kawiarni: komplet mebli składających się z szafek stojących z półkami i szufladami oraz stelażami na kosze zmywarki, wykonanie i montaż kompletu blatów roboczych z blachy nierdzewnej o grubości 2 mm z fartuchem perforowanym podklejonym płytami ze wspawaną wrzutnią na odpady oraz komorą umywalkową.

Całość prac prowadziła Firma PPUH MATMAX Michał Kalwaj z siedzibą w Koszalinie. Koszt: 21 894,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).
Za pośrednictwem Firmy MAT GASTRO Tomasz Matuszewski z Sianowa, została zakupiona ZMYWARKA do naczyń i szkła, 2 koszowa Firmy KRUPPS. Ponadto zakupiono: podstawę ze stali pod zmywarkę, rurę spustową oraz rzeczy konieczne do montażu; uzdatniacz / automatyczny zmiękczacz wody. Koszt: 17 745,21 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i 21/100).

Ten etap prac, to koszt: 39 639,21 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych i 21/100). Wydatkowanie środków z 1,5% Fundacji Przymierze w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz