Nasze majowe spotkanie z cyklu Kazania na Górze: "DZIEŁA MIŁOSIERDZIA względem ciała i duszy", to temat: "Nieumiejętnych POUCZAĆ" - poprowadził - o. dr Piotr Włodyga OSB, - biblista, trener komunikacji, benedyktyn ze Starego Krakowa w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Jeśli chodzi o temat, to mamy, aby nieumiejętnych pouczać. Tutaj chciałbym zainteresować słuchaczy pewną strukturą tego pouczania "nieumiejętnych". Najpierw takie zagadnienia językowe, zanim zaczną się duchowe, mianowicie te dwa słowa zestawione ze sobą: "nieumiejętnych pouczać" brzmią trochę jak 'bomba z opóźnionym zapłonem', ponieważ zakładają, że ktoś jest nieumiejętny a drugi może go pouczać. To są dwa takie słowa, które pod względem językowym są oksymoronem, stoją w takiej pewnej sprzeczności i można sobie wyobrazić, że jak ktoś usłyszy takie zalecenie, taki apel: "nieumiejętnych pouczać", to jedna część ludzi będzie przed tym uciekać, pod tytułem; "dajcie mi święty spokój - nie mam zamiaru ani nikogo pouczać ani też nie chcę być pouczany" a druga połowa powie: "wreszcie mi ktoś coś powiedział, co ja już od dawna robię i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy." To określenie może wywoływać pewne rozbicie czy pewne napięcia, można by nawet ryzykować, że wywołuje. Przytoczę tutaj kilka takich scen z życia, których dotyczy to właśnie "nieumiejętnych pouczać", mój znajomy był u lekarza... Tej 'umiejętności' i 'nieumiejętności' w naszym życiu jest dużo, a nawet czerpiemy z tego jakieś korzyści. Należy wspomnieć, że jak się obecnie rozmawia z rodzicami, dorosłych i takich dorastających dzieci, to rodzice twierdzą ale mnie dziecko nie chce słuchać czyli pouczam własne dziecko, stosuję ten uczynek miłosierdzia wobec dziecka...

(...) W którym miejscu Pan Jezus poucza nieumiejętnych... Pan Jezus nie przychodzi do ludzi, którzy wszystko wiedzą ale do ludzi, którzy nie wiedzą i razem z nim przeżywają takie odkrycie: np.: to jest najważniejsze przykazanie; czyli w życiu o to naprawdę chodzi a mnie się wydawało, że o coś innego chodziło... Gdybyśmy chcieli dla potrzeb naszej katechezy, stosując pewne uproszczenie. Gdybyśmy chcieli znaleźć taką metodę pouczenia, którą stosuje Pan Jezus, to tutaj proponowałbym, aby zwrócić uwagę na przypowieści. Taką podstawową metodą, którą Pan Jezus stosuje do każdego, to jest przypowieść tylko Apostołom w pewnym momencie opowiada tzw. kazanie na Górze, to są tacy wybrani, których poucza opowieścią wprost. Te przypowieści to bardzo ciekawa rzecz i każdy z nas zna przynajmniej jedną taką przypowieść np. O synu marnotrawnym; O owcy, która się zgubiła i pasterz poszedł za nią; O talentach...

(...) Trzeba też umieć pouczać i w samym pouczaniu można samemu być nieumiejętnym. Nieumiejętnych pouczać - ale samemu można być nieumiejętnym. Ja pracuję z rodzicami i często zajmujemy się tematem jak pouczać dzieci. Jak rodzice pouczają dzieci: masz bałagan w pokoju - sprzątnij; bądź grzeczny; bądź miły; zachowuj się - wymieniłem kilka takich wypowiedzi, które nic nie znaczą. Dziecko nie wie, co znaczy być grzecznym; nie wie, co znaczy się zachowywać... dziecko tego nie rozróżnia...

Impuls dla życia :) WYSŁUCHAJ w CAŁOŚCI - ZAPRASZAMY:
https://www.youtube.com/watch?v=2etRmb9iClA (od 27:00)

W spotkaniu uczestniczyło 40 osób, w dalszej części spotkania w domu, tworząc wspaniałą atmosferę 25 osób, internetowo 321. Dziękujemy każdemu za obecność - tym, którzy są wiernymi uczestnikami oraz tym, którzy zaplanowali przybyć po raz pierwszy. Cukierni PIELESIAK, dziękujemy za wspaniałe ciasto!

Następną katechezę: "Wątpiącym DOBRZE RADZIĆ", dnia 30 czerwca 2024 r., godz. 15:00 poprowadzi - ks. dr Wojciech Parfianowicz, - wykładowca i ojciec duchowny WSD Koszalin, redaktor Gościa Niedzielnego, rzecznik Kurii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Katechezę poprzedzi Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz nabożeństwo czerwcowe.
KATECHEZA w Sanktuarium oraz ok. godz. 15:30 bezpośrednia transmisja katechezy w mediach społecznościowych, za pośrednictwem transmisji z sanktuarium na kanale YouTube oraz Facebooku Fundacja Przymierze i YouTube telewizji internetowej Dobre Media Nowej Ewangelizacji. Po katechezie dalsza część spotkania pod Gościńcem. Wspólnotowe spotkania przy kawie z ciastem  tworzą wyjątkowy klimat kultury SPOTKANIA i dzielenia się. Zapraszamy :)

KAZANIA NA GÓRZE czyli katechezy, które posiadają otwartą formę spotkań dla każdego, Zapraszamy małżonków, osoby samotne, doświadczone życiem, seniorów ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia. Drodzy nasze spotkania mają swój duchowy rytm, ale również cel pogłębiania wiary i chrześcijańskiej postawy w życiu codziennym. Każde spotkanie prowadzone jest przez innego duszpasterza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i każda katecheza niesie przesłanie, ale możecie też wybrać temat lub możliwy dla siebie termin.

KAZANIA NA GÓRZE w OSTATNIĄ NIEDZIELĘ KAŻDEGO MIESIĄCA: KWIECIEŃ - PAŹDZIERNIK 2024. ORGANIZATOREM spotkań jest Fundacja Przymierze. ZAPRASZAMY!

#Spotkania2024; #KazanianaGórze2024 #2024KATECHEZAFundacja Przymierze; #FundacjaPrzymierze2024 #sanktuariumkoszalin2024

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz